Uvjeti korištenja

Naslovna  //  Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA

1.1 Ovi uvjeti korištenja u daljnjem tekst “uvjeti korištenja” primjenjuju se na cijeli sadržaj Internet stranice https://www.smartservis.hr/  u daljnjem tekstu “Internet stranica”koja je u vlasništvu tvrtke Smart Smart d.o.o., OIB: 43650159060 u daljnjem tekstu “Tvrtka”. Korištenjem Internet stranice prihvaćate ove Uvjete korištenja. U slučaju da se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja molimo prekinite uporabu Internet stranice.

2. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OVLASTI

2.1 Dozvoljen je ispis i preuzimanje izvadaka s Internet stranice isključivo za osobnu uporabu i to pod sljedećim uvjetima:

  • niti jedan dokument ili fotografija s Internet stranice ne smiju se mijenjati;
  • niti jedna fotografija s Internet stranice ne smije se koristiti bez pripadajućeg teksta te pisanog odobrenja
  • na svim kopijama mora biti jasno naveden izvor fotografije ili dokumenta

2.2 Osim ako je drukčije navedeno, autorska prava, oznake robnih marki, prava na baze podataka i ostala prava na intelektualno vlasništvo za sav sadržaj i materijale na Internet stranici (uključujući, bez ograničenja, fotografije i grafičke slike) vlasnička su prava Tvrtke ili njenih davatelja licenci. U svrhu provođenja ovih Uvjeta, bilo kakvo korištenje izvadaka s Internet stranice koje nije u skladu s točkom 2.1 za bilo koju svrhu je zabranjeno.

2.3 U skladu s točkom 2.1, ni jedan dio Internet stranice ne smije biti reproduciran, pohranjen na bilo koju drugu Internet stranicu ili sadržan u bilo kojem javnom ili privatnom sustavu za pretraživanje ili sustavu bez prethodne pismene dozvole Tvrtke.

2.4 Sva prava koja nisu izričito zajamčena ovim uvjetima su pridržana.

2.5 Internet stranica se neće moći koristiti u bilo koje druge komercijalne svrhe osim onih koje je Tvrtka posebno potvrdila ili odobrila. Za bilo kakvo ilegalno ili neovlašteno korištenje Internet stranice Tvrtka će poduzeti odgovarajuće zakonske postupke.

3. PRIVATNOST I REGISTRACIJA

3.1 Tvrtkino korištenje Vaših osobnih podataka regulirano je Pravilnikom o zaštiti privatnosti koji se može pogledati na Internet stranici. 

3.2 Tvrtka će također (u skladu s njenim Pravilnikom o zaštiti privatnosti) surađivati s tijelima za provedbu zakona i ostalim nadležnim tijelima u vezi bilo kakve istrage ili povrede mrežne sigurnosti, te pridržava prava za pružanje bilo koje informacije (uključujući osobne podatke) dobivene s Vaše strane ako je zakonom određeno ili se u dobroj vjeri ustanovi da bi nepridržavanje sa zakonskim zahtjevom tijela za provedbu zakona spriječilo prevenciju ili otkrivanje kriminala ili uhićenje ili otkrivanje počinitelja.

3.3 Svaka registracija izvršena putem Internet stranice, a za potrebe primanja obavijestili o promocijama I uslugama Tvrtke je samo za jednog korisnika. 

4. PONAŠANJE POSJETITELJA

4.1 Osim osobnih podataka koji su pokriveni našim Pravilnikom o zaštiti privatnosti, svi materijali koje prenesete ili pošaljete na Internet stranicu smatrat će se ne-povjerljivim i ne-vlasničkim. Tvrtka ne snosi nikakve odgovornosti vezano uz te materijale. Tvrtka može umnožavati, objavljivati, distribuirati, uključiti i na drugi način koristiti takve materijale i sve podatke, slike, zvukove, tekst koji su tamo sadržani za bilo koje i za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

4.2 Zabranjeno je slanje ili prijenos na ili s Internet stranice svih materijala:

  • koji je prijeteći, pogrdan, opscen, nepristojan, buntovan, uvredljiv, pornografski, zlostavljački, koji bi mogao poticati na rasnu mržnju, diskriminirajući, prijeteći, skandalozan, razdražljiv, blasfemičan, kršenje povjerljivosti, kršenje privatnosti koje može uzrokovati neprilike ili neugodnosti;
  • za koji nisu ishodovane sve potrebne dozvole i/ili odobrenja;
  • koji čine ili potiču ponašanje koje se može smatrati kriminalnim djelom, daju povoda građanskoj odgovornosti ili su u drugoj suprotnosti sa zakonom ili krše prava trećih strana, u bilo kojoj državi na svijetu; 
  • koji je tehnički štetan (uključujući, bez ograničenja, računalne viruse, logičke bombe, trojanske konje, crve, zaražene podatke ili ostali zlonamjerni softver).

4.3 Svaka zloupotreba Internet stranice (uključujući, bez ograničenja, i hakiranje) je zabranjena I bit će prijavljena nadležnim institucijama.

4.4 Tvrtka će u potpunosti surađivati s tijelima za provedbu zakona ili sudskim nalogom koji traži ili nalaže od Tvrtke da otkrije identitet ili locira bilo koga tko šalje materijale koji krše točku 4.2 ili 4.3.

5. POVEZNICE

5.1 Poveznice prema Internet stranicama trećih strana nalaze se samo kako bi Vam pojednostavili pristup Internet stranicama trećih strana. Uporabom poveznica, napuštate Internet stranicu (povezane stranice u načelu će otvoriti novi prozor, a Internet stranica će ostati otvorena). Tvrtka nije pregledala sve Internet stranice trećih strana, ne kontrolira ih i nije odgovorna za njih, njihov sadržaj i dostupnost. Stoga, Tvrtka ne jamči za njih i ne predstavlja materijal koji se na njima nalazi ili bilo kakve rezultate koji se mogu postići korištenjem tih stranica. Ako odlučite pristupiti bilo kojoj od Internet stranica trećih strana povezanih s Internet stranicom, to u potpunosti činite na osobnu odgovornost.

6. ODRICANJE ODGOVORNOSTI

6.1 Tvrtka ne daje garanciju, ne predstavlja niti jamči da će uporaba Internet stranice biti neometana i bez pogreški. Iako Tvrtka nastoji osigurati da je Internet stranica normalno dostupna 24 sata dnevno, Tvrtka nije odgovorna ako je Internet stranica nedostupna iz bilo kojeg razloga i tijekom bilo kojeg vremena. Pristup Internet stranici može privremeno i bez prethodne obavijesti biti prekinut u slučaju kvara sustava, održavanja ili popravaka ili zbog razloga koji nisu pod nadzorom Tvrtke.

6.2 Izričito se slažete da je Vaša uporaba ili nemogućnost uporabe Internet stranice isključivo na osobnu odgovornost. Materijal na Internetskoj stranici nudi se “kakav jest”, bez ikakvih uvjeta, jamstava ili odredbi bilo koje vrste. Tako Vam Tvrtka, do najviše zakonom dozvoljene razine, pruža sadržaj Internet stranice na osnovi činjenice da Tvrtka isključuje sva predstavljanja, uvjete i druge termine te se Izričito odriče jamstva bilo koje vrste, izričitog ili impliciranog, uključujući sva implicirana jamstva o zadovoljavajućoj kvaliteti, stanju za određenu svrhu, prikladnosti, pouzdanosti, pravovremenosti, točnosti, potpunosti, sigurnosti, naslovu i ne-povredi koji, osim za ovu pravnu obavijest, mogu prouzročiti efekt u vezi s Internet stranicom.

6.3 Tvrtka, bilo koja strana (uključena ili ne u stvaranje, održavanje ili isporuku Internet stranice) i, njeni direktori, službenici, zaposlenici, suradnici, agenti, ugovorni ili licencirani partneri ni u kojem slučaju neće biti odgovorne Vama ili trećoj strani za bilo koji izravni, neizravni, slučajni, kazneni ili posebni ili posljedični gubitak, uključujući, bez ograničenja, bilo koji gubitak profita ili podataka proizašlih iz Vašeg korištenja Internet stranice, ili za bilo koju tvrdnju na bilo koji način povezanu s Vašim korištenjem Internet stranice, uključujući, ali ne i ograničeno na, sve kvarove i pogreške bilo kojeg sadržaja ili bilo koji gubitak nastao kao rezultat Vašeg korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojih materijala postavljenih, prenesenih ili na drugi način učinjenih dostupnima putem Internet stranice ili zbog ponašanja bilo kojeg korisnika Internet stranice, online ili offline, brisanja Vaših podataka, informacija ili sadržaja pohranjenih na Internet stranici čak i ako postoji upozorenje o njihovoj mogućnosti zbog ugovora, nemara, delikta ili na drugi način.

6.4 Tvrtka ne predstavlja i ne jamči da će Internet stranica biti slobodna od gubitaka, kvarova, napada, virusa, smetnji, ili drugih sigurnosnih upada, te se Tvrtka odriče svake odgovornosti vezane uz navedeno. Vi kao korisnik odgovorni ste za Vaš računalni sustava, te ako je rezultat Vašeg korištenja materijala na Internet stranici potreba za servisom, popravcima ili ispravcima opreme, programa ili podataka, u potpunosti snosite troškove navedenog.

6.5 Iako Tvrtka nastoji osigurati da su informacije na Internet stranici točne, Tvrtka ne jamči točnosti i potpunost materijala na Internet stranici. Tvrtka bez prethodne obavijesti može izvršiti izmjene materijala na Internet stranici ili proizvoda i svih cijena opisanih na njoj. Materijali na Internet stranici može biti ne ažuriran, a Tvrtka se ne obavezuje da će ga ažurirati.

6.6 Ništa u ovom Sporazumu neće djelovati tako da isključivo ili ograniči odgovornost Tvrtke za smrt ili ozljedu osobe uzrokovane nemarom, prijevarom, lažnim predstavljanjem kao i osnovu svake druge odgovornosti koju po važećim zakonima nije moguće isključiti ili ograničiti.

Ako ste nezadovoljni s Internet stranicom, bilo kojim njenim dijelom ili ovim Sporazumom, Vaše je jedinstveno i ekskluzivno pravo prekinuti korištenje Internet stranice.

7. ODŠTETA

Korištenjem Internet stranice pristajete da ćete nadoknaditi i osloboditi Tvrtku i sve njene direktore, službenike, zaposlenike, suradnike, agente, ugovorne i licencne suradnike od svih izjava koje su rezultat Vašeg kršenja ovih Uvjeta, Vašeg korištenja Internet stranice, bilo koje akcije koju je poduzela Tvrtka kao dijela njenog istraživanja o mogućem kršenju ovog sporazuma ili kao rezultat njenih saznanja ili odluke da je do kršenja ovih Uvjeta došlo.

8. OPĆENITO

Ovi Uvjeti vrijede između vas i Tvrtke, a nadležni su zakoni Republike Hrvatske. Sporovi nastali u vezi s ovim pravnim napomenama pod isključivom su jurisdikcijom sudova u Republici Hrvatskoj.

Tvrtka može odgoditi provođenje njenih prava pod ovim Uvjetima bez da ih izgubi.

Slažete se da Tvrtka može pod-ugovoriti djelovanje bilo koje od njenih obveza ili može dodijeliti ovaj sporazum ili bilo koji dio njenih prava ili obveza bez prethodne obavijesti.

Tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakvo kršenje ovih Uvjeta do kojeg dođe zbog bilo kakvih uvjeta za koje se od Tvrtke ne može razumno očekivati da ih kontrolira.

Zakon o ugovorima iz 1999 godine, Prava trećih strana, nije primjenjiv na sporazum između Vas i Tvrtke postignut pod ovim Uvjetima.

Ovi Uvjeti tvore potpuno razumijevanje između Vas i Tvrtke vezano uz Vaše korištenje Internet stranice i zamjenjuju sve prethodne sporazume u vezi s Internet stranicom.

Ako bilo koji dio ovih Uvjeta bude određen kao pravno nevaljan ili neprimjenjiv, tad će se nevaljani ili neprimjenjivi dio smatrati zamijenjen točnim, primjenjivim dijelom koji najbolje odgovara namjeri originalnog dijela,a ostatak ovih Uvjeta ostat će na snazi.