Izmjena softwarea

Naslovna  //  Izmjena softwarea

Većina proizvođača mobilnih telefona nudi mogućnost aktualizacije softwarea mobilnog telefona od strane korisnika. Međutim ponekad navedene aktualizacije nisu dovoljne budući da sve više i više korisnika instalira aplikacije na mobilne telefone iz nepouzdanih izvora. Takve aplikacije mogu dovesti do značajnog povećanja potrošnje baterija, usporavanja rada mobilnog telefona, što zbog velikih zahtjeva za memorijom tako i zbog povećanih zahtjeva za procesorskom snagom. Osim navedenog takove aplikacije mogu predstavljati i veliki sigurnosni rizika budući da mogu imati pristup Vašim privatnim podacima.

Smart Smart kao ovlašteni servis za mobilne telefon ima pristup svi posljednjim ažuriranjima softwarea od strane proizvođača, što nam omogućava da u Vaš mobilni telefon instaliramo software koji je preporučen od strane samog proizvođača.

Prilikom zamjene softwarea dolazi do brisanja svih korisničkih podataka na mobilnom telefona tako da Vas molimo da prije dolaska na servis pohranite sve korisničke podatke na vanjsku memoriju ili cloud servis (pohrana u oblaku). Smart Smart servis ne preuzima odgovornost za korisničke i ostale podatke na mobilnom telefonu.

Slobodno nas posjetite u našim servisnim centrima u Zagrebu i Splitu.