Pravila promocije „Dodatni popust na zamjenu zaslona Samsung mobilnog telefona“

Naslovna  //  Dodatci  //  Pravila promocije „Dodatni popust na zamjenu zaslona Samsung mobilnog telefona“

1. Smart Smart d.o.o., Jastrebarsko 10450, Čeglje 83 (u daljnjem tekstu: „Smart servis“) omogućava svojim korisnicima pogodnost „Dodatnog popusta na zamjenu zaslona mobilnog telefona“ (u daljnjem tekstu: „Pogodnost“). Navedeni popust odnosi se na umanjenje konačne cijene popravka zaslona mobilnog telefona u jednom od Smart Smart servisnih lokacija na lokacijama

  • Split, Ul. kralja Zvonimira 4
  • Zagreb, Arena centar, Vice Vukova 6, (Samsung Experience Store)

2. Pogodnost je dostupna isključivo na način i pod uvjetima navedenim u ovim Pravilima.

3. Pogodnost se odnosi isključivo na mobilne telefone marke Samsung.

4. Korisnici Pogodnosti mogu biti fizičke i pravne osobe.

5. Pogodnost je dostupna korisnicima isključivo u period 21.01.2020 do 29.02.2020 i to isključivo za jednokratna plaćanja.

6. Kako bi ostvarili mogućnost korištenja Pogodnosti, korisnici koji se odluče za opciju slanja uređaja u Smart servis uključuje kontaktiranje od strane zaposlenika Smart servisa kojima korisnika mora dati sljedeće podatke:

  • ime i prezime korisnika/naziv korisnika ukoliko je korisnik pravna osoba
  • adresu korisnika
  • kontakt broj telefona korisnika,
  • e-mail adresu korisnika
  • model uređaja čiji popravak korisnik zahtijeva
  • serijski broj uređaja čiji popravak korisnik zahtijeva
  • IMEI oznaku uređaja čiji popravak korisnik zahtijeva

Korisnici koji se odluče za osobnu predaju uređaja u Smart servisu gore navedene podatke trebaju dati ovlaštenom predstavniku Smart servisa prilikom predaje uređaja na popravak.

Svrha prikupljanja gore navedenih podataka je isključivo za potrebe kontaktiranja korisnika o završetku servisa uređaja ili za slanje uređaja na korisnikovu adresu.

7. Po osobnoj predaji korisnikovog uređaja odnosno po dopremi korisnikovog uređaja od strane dostavne službe u Smart servis, Smart servisni centar će izvršiti popravak zaslona na korisnikovom uređaju uz Pogodnost. U svakom slučaju, Smart servisr će o navedenome izvijestiti korisnika osobno odnosno putem kontakt podataka koje je korisnik dao za potrebe ostvarivanja prava na Pogodnost.

8. Plaćanje usluge popravka zaslona (uz primjenu Pogodnosti ili bez Pogodnosti ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za Pogodnost utvrđeni ovim Pravilima), povrat uređaja korisniku osobno ili putem dostavne službe te podmirenje troška navedene usluge dostavne službe predmet su komunikacije isključivo između Smart servisa i korisnika.

9. Smart servis zadržava pravo da u bilo koje vrijeme obustavi Pogodnost, o čemu će bez odlaganja uputiti javnu obavijest putem svoje internet stranice www.smartservis.hr. U slučaju obustave Pogodnosti, u pogledu svih uređaja koji su do dana obustave Pogodnosti predani odnosno otpremljeni u Smart servis bit će postupljeno kao da Pogodnost nije obustavljena. 10. Smart servis zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, učini izmjene ovih Pravila, uz obvezu da iste, bez odlaganja, objavi. Ukoliko će navedene izmjene uključivati izmjenu uvjeta korištenja osobnih podataka, Smart servis se obvezuje zatražiti suglasnost za istu od korisnika koji su u okviru predmetne promotivne akcije dostavili svoje osobne podatke, ukoliko je suglasnost potrebna za zakonitost daljnje obrade osobnih podataka korisnika.

Politiku privatnosti Smart servisa mozete pronaći na linku.